Všeobecné podmínky

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek pořádané firmou Museo s.r.o., prostřednictvím internetového obchodu https://thepopup.reenio.cz/cs/ provozovaného společností Museo s.r.o. (dále jen provozovatel) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají. Obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2019

Prodej Vstupenek

Prodej vstupenek je realizovaný prostřednictvím internetového obchodu https://thepopup.reenio.cz/cs/, který nabízí vstupenky výhradně formou tzv. E-Ticketu. E-ticket je vstupenka, která má elektronickou podobu. Její platnost se ověřuje prostřednictvím unikátního kódu, kterým se majitel vstupenky identifikuje při vstupu na danou akci. Vstupenka je nepřenositelná a platné výhradně na určený termín a umožňuje vstup pouze jedné osobě. Výjimku tvoří rodinné vstupné, které je určeno pro 2 osoby a 2 děti do 15-ti let.

Ceny a Poplatky

Cena vstupenky se uvádí v Kč včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Cena vstupenky uvedená při online prodeji je konečná. O aktuálních cenách vstupenek rozhoduje provozovatel.

Platba

Vstupenky je možné zaplatit:

 • Kartou online – kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MasterCard Electronic a Maestro. Je možné použít karty vydané jakoukoliv bankovní institucí.
 • PayPal
 • Bankovním převodem (dostupné pro nákup vstupenky s předstihem minimálně 10 dnů)

Doručení vstupenky

Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Její doručení probíhá výhradně elektronickou formou a to následujícimi způsoby:

 • Elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník vyplnil během rezervace.. Tato forma doručení je povinná.

Provozovatel

Provozovatelem tohoto e-obchodu a současně stranou označenou jako prodavajíci a současne pořadatelem je:

Museo s.r.o.
Dvorecké náměstí 406/5,

Podolí, Praha,

147 00

Česká republika

Společnost zapsaná v obchodním rejtříku vedeného Městským soudem v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 302909.
IČ: 07576277
DIČ: CZ 07576277
Email: info@thepopup.cz

Reklamační řád

 • Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak.
 • V případě, že konkrétní akce podléhá individuálním storno podmínkám, které umožňují vrácení vstupného, bude v případě splnění těchto podmínek majiteli vstupenky vstupné vráceno, avšak jeho výška bude ponížená o transakční poplatek. Výška transakčního poplatku závisí od způsobu platby, který si zákazník zvolil při zakoupení vstupenky. Vrácení vstupného je možné výhradně prostřednictvím bankovního převodu (zákazník musí poskytnout bankovní údaje).
 • Zakoupena vstupenka (E-ticket) se nevyměňuje za vstupenku na jinou akci.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za vstupenky zakoupené mimo internetový obchod https://thepopup.reenio.cz/cs/. Vstupné za takto zakoupenou vstupenku nebude ze strany provozovatele vráceno.
 • V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude zákazník, který provozovateli poskytl svůj kontakt (email, telefon), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměný o tom, že akce je zrušená. Provozovatel nenese vůči zákazníkovi žádnou zodpovědnost v případě, kdy nebude možné zákazníka prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout.
 • V případě zrušení akce ze strany pořadatele, bude Provozovatel vracet vstupné výhradně do výšky zakoupené vstupenky, a to následujícími způsoby:
 • Bankovní převod (zákazník musí poskytnout bankovní ůdaje)

TRANSLATE